Susține înotul gălățean!

Susține înotul gălățean!

La fel cum persoanele fizice pot distribui pana la 3,5% din impozitul pe venit către organizaţiile neguvernamentale (ONG), şi firmele pot face astfel de donaţii, insa de data aceasta firmele pot dona pana la 20% din impozitul datorat statului.
Statul vine în sprijinul firmelor ce realizează acte de caritate prin acordarea unor facilităţi fiscale.
• Pentru societatile comerciale platitoare de impozit pe profit, cheltuielile cu sponsorizarea şi mecenatul sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, însă în cazul acestora firmele beneficiază de un credit fiscal, mai exact o diminuare a impozitului pe profit datorat către bugetul de stat, la nivelul valorii minime dintre 0,75% din cifra de afaceri şi 20% din impozitul pe profit datorat. Sumele care nu au fost scăzute din impozitul pe profit pot fi recuperate, în ordinea înregistrării acestora în următorii 7 ani consecutivi.
• În cazul societăţilor plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, sumele acordate ca sponsorizări se scad din impozitul de plată până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Sumele care nu au fost scăzute din impozitul de plată pot fi recuperate, în ordinea înregistrării acestora în următoarele 28 de trimestre consecutive. Microintreprinderile care deduc din impozitul datorat sponsorizari efectuate au obligatia ca în anul următor să depuna declaratia 107 “Declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private”.
Luna decembrie este propice în vederea stabilirii sumelor ce pot fi acordate ca sprijin, majoritatea companiilor având deja o estimare realistă a profitului pentru anul ce urmează a se încheia.
Sponsorizarea necesită încheierea unui contract în formă scrisă care trebuie să conţină minimum următoarele elemente: obiectul sponsorizării, valoarea contractului, durata sponsorizării, drepturile şi obligaţiile sponsorului şi ale beneficiarului.
Beneficiile fiscale în cazul sponsorizării constau in diminuarea impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor datorat către bugetul de stat
Pentru a beneficia de facilităţile fiscale menţionate în cazul direcţionării sponsorizărilor către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, acestea trebuie să fie înscrise în Registrul entităţilounităţilor de cult. (Asociatia sportiva Aqua Sport Galati este inscrisa)